شرح وظايف مدیریت تربیت بدنی

شرح وظایف مدیریت تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 

شرح وظایف

-        تعیین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت برای واحدهای تحت پوشش جهت برنامه ریزی و رسیدن به اهداف بلند مدت و کوتاه مدت

-        راهنمایی، هدایت کارمندان تحت پوشش جهت برنامه ریزی و رسیدن به اهداف بلند مدت و کوتاه مدت

-        نظارت بر محتوای فعالیت واحدهای تحت پوشش با توجه به برنامه های از پیش تعیین شده

-        ایجاد ارتباط با سازمان های مرتبط به منظور گسترش فعالیتها و برنامه ای تربیت بدنی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور

-        همکاری در اجرای اهداف معاونت مربوطه و انجام برنامه ریزی های مطلوب و تأمین نیروی انسانی متخصص در اداره کل و در تربیت بدنی دانشگاههای علوم پزشکی

-        همکاری و هماهنگی با مدیر کل در جهت تحقق اهداف تعریف شده سازمانی

-        نظارت بر انجام کلیه امور اداری و آموزشی و پژوهشی اداره کل با هماهنگی لازم

-        پیشنهاد نمودن نیروهای متخصص، جهت تصدی واحدهای تحت پوشش با نظر مدیر کل

-        رسیدگی به مشکلات افراد و اقدام لازم در جهت رفع آنها در چارچوب امکانات و مقررات اداری

-        شرکت در جلسات اداره کل و سایر جلسات مربوطه برحسب دستور مسئولین محترم

-        نظارت بر حضور مرتب کارکنان تحت نظارت و انجام اقدامات لازم در مورد غیبت آنان بر طبق نظر مدیر کل

-        نظارت بر تنظیم فوق برنامه های تربیتی و ورزشی منطبق با فرهنگ اسلامی در اردوهای مسابقات ورزشی دانشجویان علوم پزشکی

شرایط احراز

-        دانشنامه دکترا یا فوق لیسانس یا لیسانس در یکی از رشته های مربوط به تربیت بدنی یا در سایر رشته ها و طی دوره کارآموزی در زمینه مربوطه و حصول تجارب مندرج در جدول شرایط احراز

-        گواهینامه پایان تحصیلات دوره کامل متوسطه یا فوق دیپلم در یکی از رشته های مربوط به تربیت بدنی یا در سایر رشته ها و طی دوره کارآموزی در رشته مربوطه و حصول تجارب مندرج در جدول شرایط احراز

شرایط احراز مطلوب

-        دانشنامه دکترا یا فوق لیسانس یا لیسانس در یکی از رشته های مربوط به تربیت بدنی یا در سایر رشته ها و طی دوره کارآموزی در زمینه مربوطه و حصول تجارب مندرج در جدول شرایط احراز

نیازهای آموزشی

-        گذراندن دوره های مدیریت پایه و میانی طبق نظام آموزشی کارکنان دولت، دوره کارآموزی تربیت بدنی، دوره های ICDL و یکی از زبان های خارجی در حد مطلوب