سيستم اتوماسيون تغذيه

سيستم اتوماسيون تغذيه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

نحوه شارژ کارت اتوماسیون تغذیه به دو روش امکانپذیر می باشد.

1 مراجعه به سلف سرویس ومراجعه به دستگاههای POS بانکی و شارژ کارت تغذیه

2 پرداخت آنلاین با سیستم متصل به شبکه شتاب

 

 

 آموزش پرداخت آنلاین

 

قبل ازپرداخت آنلاین به 4 مورد ذیل نیاز داریم.

1 همراه داشتن شماره 16 رقمی کارت عابر بانک که برروی کارت حک شده است.

2 رمز خرید اینترنتی یا رمز دوم کارت (دریافت رمز ازطریق عابر بانک مقدور می‌باشد.)

3 CVV2 با کد سه یا چهاررقمی (شمارهCVV2  در اکثر کارتها در پشت کارت به صورت چاپی نوشته یا حک شده است و در اکثر کارتها فعال می‌باشد. در غیر اینصورت به شعبه بانک مراجعه و اخذ گردد.)

4 تاریخ انقضای کارت؛ بطور مثال 09/96

 

در پایان عملیات پس از افزایش اعتبار، جهت ارتباط با سیستم اتوماسیون تغذیه و تأیید نهایی حتما از دکمه بازگشت استفاده نمائید. در غیر این صورت افزایش اعتبار صورت نخواهد گرفت و عواقب ناشی از آن به عهده دانشجو می‌باشد.

 

توجه

 

-        هنگام شارژ اینترنتی کارت تغذیه شماره پیگیری را جهت رفع مشکلات احتمالی نزد خود نگه دارید درغیر اینصورت امکان پیگیری وجود نخواهد داشت.

-        قیمت غذای روز فروش 18000 ریال می‌باشد.

-       واگذاری و در اختیار گذاشتن کارت تغذیه شخصی به سایر افراد (دانشجو یا غیر دانشجو) جهت استفاده از غذا یا تحویل آن ممنوع است. در صورت مشاهده موارد مذکور، کلیه عواقب احتمالی و جبران خسارت بر عهده صاحب کارت خواهدبود.

-        امکان شارژ کارت تغذیه ازطریق کارتهای عضو شتاب و اینترنت فراهم شده است، لذا مقتضی است ضمن فعال نمودن رمز دوم نسبت به افزایش اعتبار کارت خود ازطریق سیستم اینترنتی اقدام فرمایید.

-        نام کاربری و کلمه عبور همان شماره کارت تغذیه شما می باشد.