مسابقه شورای انضباطی

شما دانشجویان عزیز میتوانید پاسخ های خود را از روی شیوه نامه اجرایی انضباطی دانشجویان پیدا کرده و به ایمیل شورای انضباطی (enzebatizahedan@yahoo.com) با ذکر مشخصات فردی، شماره دانشجویی و تلفن همراه ارسال و به قید قرعه جایزه دریافت نمایید:

 

1-   در صورتیکه دانشجو مرتکب تخلف كلاهبرداري در دانشگاه شود چه تنبیهاتی را می توان برای وی صادر کرد؟ 

2-  در صورتيكه دانشجو مرتکب تخلف گواهي مبني بر فراغت از تحصيل را جعل نمايد چه تنبیهاتی را می توان برای وی صادر کرد؟

3- در صورتيكه دانشجو مرتکب تخلف ارائه سند جعلي منجر به پذيرفته شدن و یا جزئی از شرایط پذیرش وی در دانشگاه باشد، چه تنبیهاتی را می توان برای وی صادر کرد؟

4-   در صورتیکه دانشجو مرتکب تخلف كتمان اطلاعات درباره وجود باند سرقت با نقشه قبلي  باشد، چه تنبیهاتی را می توان برای وی صادر کرد؟

5-   در صورتیکه دانشجو مرتکب تخلف سرقت و يا خريد، فروش يا افشاي سؤالات يا ورقه هاي امتحاني شود چه تنبیهاتی را می توان برای وی صادر کرد؟