کارپردازی

معرفی کارپردازی معاونت دانشجویی و فرهنگی

تصویر نام و نام خانوادگی سمت شرح وظایف تلفن داخلی
  محمد جلا کمالی کارپرداز 1-پس از دریافت درخواست خرید ،نسبت به خرید اقلام با نازلترین قیمت ممکنه اقدام می نمایند .
2-توزیع اوراق استعلام
3-شرکت در جلسات مربوط به بازگشایی پاکت استعلام و مناقصات دانشگاه و پیگیری امورات محوله
4-تنظیم اسناد مربوط به قرارداد ها و استعلامات و مناقصات
5-تنظیم اسناد مربوط به خرید ها و پرداخت وجه به فروشندگان
6-دریافت تنخواه بابت انجام امورات محوله و تسویه تنخواه مربوطه هر سه ماه یکبار
7-قیمت گذاری مربوط به اقلام خریداری شده در سایت نظام نوین مالی و دریافت قبض انبار
8-انجام کلیه ی امورات مربوط به خرید واحدهای درمان ، غذا و دارو، فوریتهای پزشکی ، حوزه ریاست ، حوزه پشتیبانی ، نقلیه
9-پرداخت قبوض آب ، برق ، تلفن ، و هزینه های پستی
10-تنظیم اسناد شرکت هواپیمایی و سوخت وسایل نقلیه
11-انجام کلیه ی خدمات مربوط به ساخت و ساز و پیمانکاری ها

1309
  امین صوفی کارپرداز 1309


امور عمومی

محتوای مرتبط