آمار

آمار معاونت دانشجویی و فرهنگی

 

تصویر نام و نام خانوادگی تحصیلات پست سازمانی شرح وظایف تلفن داخلی
سمانه تیموری کارشناسی ارشد کامپیوتر کارشناس شبکه
  • گردآوری آمار، شاخص, عملکرد و سایر اطلاعات خواسته شده از سوی سایر حوزه های دانشگاه و پیگیری پاسخ به آن
  • انجام امورات مربوط به اداره بازرسی ارزیابی دانشگاه – پایش برنامه عملیاتی اداره آمار، روابط عمومی دانشگاه و ...
  • ارتقای محتوای صفحات وب در پورتال معاونت اعم از برنامه غذایی سلف سرویس، برنامه سالن های ورزشی، اطلاعیه و اخبار حوزه و ...
  • ارسال اطلاعیه و اخبار جهت درج در سیستم اتوماسیون اداری و سایت دانشگاه
1276