پرتال تسهیلات دانشجویی
شماره دانشجویی و کدملی به عنوان نام کاربری و کلمه عبور میباشد