اداره فوق برنامه

اداره فوق برنامه معاونت دانشجویی و فرهنگی

شرح وظايف اداره فوق برنامه

شرح وظایف

-        ایجاد روحیه همکاری بین پرسنل اداره و همچنین هماهنگی کاری بین آنان

-        تقسیم وظایف و نظارت دقیق بر حسن انجام کارهای مربوط به پرسنل

-        ارتباط و هماهنگی مستمر با واحدهای مرتبط در معاونت فرهنگی و هنری

-        پذیرش ارباب رجوع و همچنین پذیرش و بررسی نظرات و پیشنهادات دانشجویان و مسئولین در زمینه های فرهنگی و هنری

-        ارائه طرح های فرهنگی و فوق العاده قابل اجرا در برنامه های سالانه

-        ارائه گزارش مستمر از وضعیت گردش کار و وضعیت پرسنل به مسئولین ذیربط

-        ارزشیابی فعالیت پرسنل و واحدهای تابعه جهت بهبود کارها و شیوه های اجرایی

-        تهیه و تدوین سیاستهای کلی فعالیتهای اداره فرهنگی و هنری با هماهنگی مدیران مافوق

-        انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق

شرایط احراز

-        دانشنامه دکترا یا فوق لیسانس یا لیسانس و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز و آشنایی به یک زبان خارجی

-        گواهینامه پایان تحصیلات دوره کامل متوسطه یا فوق دیپلم و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز

شرایط احراز مطلوب

-        دانشنامه دکترا یا فوق لیسانس یا لیسانس حسب تخصص مورد نیاز و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز

نیازهای آموزشی

-        گذراندن دوره های مدیریت پایه طبق نظام آموزشی کارکنان دولت، مدیریت امور فرهنگی و هنری و دوره های ICDL و یکی از زبان های خارجی در حد مطلوب

تشکلهای دانشجویی

 تشکلهای دانشجویی  

 

جامعه اسلامی دانشجویان :یکی  از تشکلهای سیاسی موجود در دانشگاه با اهداف مندرج در اساسنامه میباشد . نشریات کلاغ و ساقی از انتشارات این تشکل میباشد

 بسیج دانشجویی : زیرمجموعه سازمان بسیج دانشجویی کشور میباشد که در زمینه های سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی و مذهبی فعالیت دارد . بسیج دانشجویی دو نشریه به نامهای آفاق و پرتو منتشر می کند 

انجمن اسلامی دانشجویان :یکی  از تشکلهای سیاسی موجود در دانشگاه با اهداف مندرج در اساسنامه میباشد .

 

کتابخانه

کتابخانه

کتابخانه اداره فوق برنامه
کتابخانه دانشکده ایرانشهر
کتابخانه خوابگاه ریحانه النبی
کتابخانه خوابگاه نور
کتابخانه خوابگاه کوثر
کتابخانه خوابگاه فردوسی
کتابخانه خوابگاه فجر
کتابخانه خوابگاه شهید مسلم کیخا