معرفی اداره مشاوره

معرفی شرح وظایف اداره مشاوره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 

تصویر معرفی شرح وظایف
شماره تلفن داخلی
 

نام و نام خانوادگی: فهیمه زارع

تحصیلات: کارشناسی ارشد مشاوره

سمت: رئیس اداره مشاوره

ایجاد زمینه لازم در  جهت بهره گیری بیش از پیش مجموعه از توانمندی ها و ایده های جدید

تدوین برنامه حوزه مشاوره به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت

هماهنگی و همکاری بهینه با مدیران در جهت اجرای برنامه های ابلاغی

شرکت فعال در جلسات ستادی  و تلاش در جهت اجرایی شدن برنامه ها و مصوبات

تشکیل کارگروه های تخصصی مانند هسته مشاوره  در راستای بهبود فرایند مشاوره

ارائه مشاوره های تخصصی به دانشجویان

نظارت بر حسن اجرای وظایف کارشناسان مشاوره

کسب اطلاع و آگاهی از تازه ترین تجربیات، یافته ها و دانش ها در راستای انجام بهینه وظایف مجموعه از طریق شرکت در جلسات و کارگاه ها

ارتباط مناسب با گروه های آموزشی مشاوره سایر استان ها به منظور تبادل تجربه و بهره گیری از ابتکارات

برگزاری گارگاه های آموزشی جهت پیشگیری از آسیب های روانی _اجتماعی و ارتقای سلامت روان

پیگیری دانشجویانی که به نحوی دارای افت تحصیلی می باشند

ثبت و پیگیری اطلاعات مربوط به سامانه پایش برنامه جامع عملیاتی در حوزه معاونت فرهنیگ و امور دانشجویی

ارائه مشاوره های تلفنی

انجام پایش سلامت روان  بر روی دانشجویان

پیگیری دانشجویان آسیب پذیر جهت پیشگیری از آسیب های بعدی


1308

نام و نام خانوادگی: ادریس احمدی

تحصیلات: کارشناسی ارشد مشاوره

سمت: کارشناس اداره مشاوره

ارائه مشاوره های تخصصی به دانشجویان

ارائه مشاوره تلفنی به دانشجویان

پیگیری وضعیت دانشجویان درای افت تحصیلی

برگزاری کارگاه های آموزشی مهارت های زندگی

انجام پایش سلامت روان  بر روی دانشجویان

پیگیری دانشجویان آسیب پذیر جهت پیشگیری از آسیب های بعدی

تهیه گزارش های روزانه،ماهانه و سالانه و ارائه به ستاد مرکزی

ثبت اطلاعات و گزارش اداره مشاوره در سامانه سیناسای مشاوره

ثبت اطلاعات و مستندات مربوط به سامانه پایش برنامه جامع عملیاتی حوزه مشاوره

شرکت در کارگاه ها و جلسات جهت باز آموزی و به روز شدن اطلاعات

ارائه طرح های تحقیقاتی و برنامه پیشگیرانه آموزشی
1308