فرم ها،قوانین و آیین نامه ها


جهت دریافت قوانین و آیین نامه ها روی لینک های زیر کلیک نمایید

 

 

آیین نامه انضباطی فوتسال

آیین نامه عمومی و فنی

فرم قرار داد بازیکن با تیم

فرم رضایت نامه بازیکن