مدارک جهت صدور کارت استخر و سالن هاو بیمه ورزشی

مدارك لازم جهت صدور كارت استخر و بیمه ورزشی علوم پزشکی زاهدان

مدارک لازم جهت صدور و تمدید کارت استخر و سالن های ورزشی:


-اصل فیش واریزی به حساب 4001078103018583  بانک ملی به نام در آمدهای آموزشی دانشگاه

-کپی حکم کارگزینی جهت کارکنان،اصل کارت دانشجویی جهت دانشجویان

-اصل کارت ملی و شناسنامه ،کپی صفحه اول و دوم شناسنامه کارمند ،همسر وفرزندان

-یک قطعه عکس

-اصل دفترچه بیمه درمانی(کارکنان-فرزندان)ضمنا جهت تمدید مجدد کارت استخر اصل دفترچه بیمه درمانی الزامی میباشد.


تعرفه استفاده از سالن های ورزشی و مجموعه ورزشهای آبی شهید ویزش فرد:


 

نام مجموعه ورزشی

رشته ورزشی

تعرفه سال 1398

سایر رشته ها ماهیانه برای هر فرد مهمان در سال 1398

مجموعه ورزشی چند منظوره ولایت

والیبال

000, 500, 1 ریال

000, 500ریال

تنیس روی میز

000, 800ریال

سالن ورزشی 22 بهمن

فوتسال

000, 900 ریال

000, 400ریال

سالن ورزشی 13 آبان

فوتسال

000, 900 ریال

000, 400 ریال

 

مجموعه ورزشهای آبی شهید علیرضا ویزش فرد

تعرفه سال 1398

تعرفه استفاده پزشکان و هیئت علمی محترم

000 ,150 ریال

تعرفه استفاده کارمندان محترم

000 ,35 ریال

تعرفه استفاده دانشجویان محترم

000, 15 ریال

تعرفه استفاده مهمان وابسته به علوم پزشکی

000, 150 ریال

تعرفه استفاده مهمان بصورت کاملا ازاد

000, 250 ریال

اجاره کامل هر سانس استخر

 000, 000, 8 ریال

تعرفه دوازده جلسه آموزش شنا

000, 500 ,3 ریال

تعرفه استفاده از سالن بدنسازی طبقه دوم استخرجهت دانشجویان

000, 20 ریال

تعرفه استفاده از سالن بدنسازی طبقه دوم استخرجهت استفاده کارمندان و اعضای محترم هیئت علمی

000 ,20 ریال

 

تعرفه استفاده از استخر و سالن های ورزشی در سطح شهر و بخش خصوصی

 

 

*- استفاده از سالن بدنسازی ( کار با دستگاه ) مبلغ 000, 000, 1 ریال به ازاء 12 جلسه می باشد.

- استفاده از استخر و سونا به ازاء هرجلسه مبلغ 000, 170 ریال (بصورت تفکیک ، 000, 85 ریال بابت استفاده از استخر و 000 ,85 ریال بابت استفاده از سونا و جکوزی می باشد.

- اجاره اختصاصی یک سانس از استخر بدون سونا و جکوزی به ازاء هر جلسه 000, 600 ,4 ریال می باشد.

 


مدارک لازم جهت صدور کارت بیمه ورزشي:


-ورود به سایت فدراسیون پزشکی ورزشی ( www.ifsm.ir) و پر کردن فرم اطلاعات و ارائه پرینت آن به مدیریت تربیت بدنی

همراه داشتن کارت بیمه ورزشی جهت استفاده از استخر و سالن های ورزشی الزامی می باشد.