شرح وظايف شورای انضباطی

شرح وظایف شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 

 

 

اگر دانشگاه اصلاح شود ، مملکت اصلاح می شود.

امام خمینی(ره)


 

 

دانشگاه یک محیط آموزشی برای کسب دانش و یادگیری است که  شان و حرمت این مکان مقدس را دانشجویان محترم تعیین می کنید ، پس بر تمامی دانشجویان فرض است ضمن رعایت و حفظ کلیه مقررات اداری ، آموزشی و خوابگاهی و سایر قوانین از پوشش ، اخلاق ، رفتار و گفتار ناپسند و خلاف شرع و عرف که موجب خدشه دار شدن شان دانشجو و دانشگاه می گردد خودداری نمایند.و پاسداري از جايگاه رفيع دانشگاه و كمك به سالم نگهداشتن محيطهاي آموزشي و پژوهشي و تأمين حقوق عمومي دانشگاهيان و دانشجویان از اهداف مهمي محسوب مي شوندكه شوراي انضباطي در راستاي كمك به تحقق آنها تشكيل مي گردد .

 

·         شرح وظايف شورای انضباطی

1-  رسیدگی به تخلفات دانشجویان اعم از:

·         تخلفات عمومی دانشگاه ازقبيل : (تهديد, تطميع, توهين , ضرب و جرح, جعل سرقت, رشوه , اختلاس و قتل)

·         تخلفات آموزشی واداری ازقبيل : (تقلب, اخلال و يا وقفه در برنامه های دانشگاه يا خوابگاه ,ايراد خسارت به اموال دانشگاه يا خوابگاه)

·         تخلفات اخلاقی ازقبيل : (استعمال دخانيات و مواد مخدر,استفاده از نوارهای ويدئويی, و ياصوتی غير مجاز, استفاده از مشروبات الکلی,عدم رعايت پوشش اسلامی يا آرايش, تشکيل يا شرکت در جلسات نامشروع و بطور کلی عدم رعايت شئون دانشجويی)

·         تخلفات سياسی ازقبيل : (توهين به شعائر اسلامی يا ملی, ارتکاب اعمالی بر ضد نظام جمهوری اسلامی, ايجاد بلوا و آشوب در محيط دانشگاه)

 

2-  پيگيري شكايات دانشجويان.

 3- پاسخ گویی به استعلامهاي واحدها ، ادارات و سازمانها داخل و خارج از دانشگاه

 4- نظارت وکنترل و بازدید از محیط های آموزشی ، خوابگاههای ، سلف سرویس و... از لحاظ رعايت قوانين ومقررات دانشگاه ومحيط دانشجويی