فرایندهای اداره امور فرهنگی و فوق برنامه

فرایندهای اداره امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دانلود فرایندهای امور فرهنگی و فوق برنامه:


   دانلود : tasis-kanoon.pdf           حجم فایل 124 KB
   دانلود : tashkil-komite-nazer-bar-nashriat.pdf           حجم فایل 209 KB
   دانلود : residegi-be-takhalofat-daneshjoo.pdf           حجم فایل 132 KB
   دانلود : namayesh-film-khabgah.pdf           حجم فایل 209 KB
   دانلود : kar-daneshjooei.pdf           حجم فایل 132 KB
   دانلود : ejdevaj-daneshjooei.pdf           حجم فایل 131 KB
   دانلود : daryafte-mojavez-nashrie.pdf           حجم فایل 127 KB
   دانلود : bargozari-kelas.pdf           حجم فایل 131 KB
   دانلود : bargozari-jalasat-shoraye-farhangi.pdf           حجم فایل 206 KB