شرایط و ضوابط اعزام دانشجویان به مسابقات منطقه ای و المپیادهای ورزشی

شرایط و ضوابط اعزام دانشجویان به مسابقات منطقه ای و المپیادهای ورزشی

شرایط و ضوابط اعزام دانشجویان به مسابقات منطقه ای و المپیادهای ورزشی

((تحصیل،تهذیب ،ورزش)) پیام رهبر معظم به جوانان

1-     تمرین مرتب  به مدت 6 ماه (هفته ای 3 تا 6 جلسه تمرین)

2-     عدم غیبت غیر موجه بیشتراز 5 جلسه در تمرینات

3-     تایید کارشناس فنی تربیت بدنی  دانشگاه (رفتار و اخلاق،آمادگی جسمانی ، تمرین مرتب و منسجم و شرایط فنی و تکنیکی ورزشکار و....)

4-     وجود اعتبار(تهیه البسه و لوازم ورزشی مورد نیاز، بلیط  و ایاب و ذهاب،هزینه بین راهی ، سرانه و .......)

5-     هماهنگی دانشجویان  با مدیران گروه و اساتید محترم در خصوص موجه نمودن غیبت قبل از اعزام به مسابقات.

6-      موافقت معاونت فرهنگی و دانشجویی و مدیریت تربیت بدنی جهت اعزام تیم به مسابقات

7-     ارائه کامل مدارک مورد نظر بخصوص داشتن کارت بیمه ورزشی جهت ثبت نام در سایت وزارتخانه  

8-     تکمیل فرم رضایت نامه اعزام به مسابقات

9-     کامل بودن تیم ورزشهای تیمی  جهت اعزام براساس قوانین و مقررات مسابقات و المپیادها با توجه به تعداد نفرات تشکیل دهنده  یک تیم

10- عدم توبیخ کتبی و درج در پرونده و افت تحصیلی

تبصره: اعزام دانشجویان دارنده مقام و عضو باشگاه با نظر مربی و کارشناس فنی تربیت بدنی بلامانع است.

 

 

مدیریت تربیت بدنی دانشگاه