معرفی معاون فرهنگی و امور دانشجویی

معرفی معاون فرهنگی و امور دانشجویی

نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا انصاری مقدم

رتبه علمی : استاد

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

تلفن مستقیم: 33372088

تلفن داخلی : 1212

 

شرح وظایف

 • اداره کلیه امور دانشجویی دانشگاه
 • مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل و مشکلات دانشجویی
 • نظارت بر اجرای قوانین و آئین نامه های دانشجویی
 • تدوین و پیشنهاد اصول کلی مشاوره دانشجویی
 • نظارت بر واحدهای وابسته به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها
 • برنامه ریزی امور فوق برنامه دانشجویی
 • نظارت بر فعالیتهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دانشگاه
 • برنامه ریزی برای گسترش و تعمیق ارزشهای اسلامی و انقلابی در همه سطوح دانشگاه
 • ایجاد هماهنگی و جلب مشارکت لازم میان نهادهای مختلف عقیدتی، فرهنگی و سیاسی دانشجویی از طریق تشکیل جلسات مناسب با دفتر نمایندگی شورای مرکزی نمایندگان مقام معظم رهبری، جهاد دانشگاهی و انجمن اسلامی
 • برنامه ریزی و اجرای فعالیتهای فوق برنامه با همکاری معاونت دانشجویی
 • ایجاد ارتباط و همکاری هر چه بیشتر با مراکز، موسسات و نهادهای فکری، فرهنگی و انقلابی برای شکوفایی بیشتر فعالیتهای فکری، فرهنگی و هنری
 • نظارت و برنامه ریزی برای توسعه آموزش های عقیدتی، سیاسی، اخلاقی و فرهنگی از طریق برگزاری کلاس های آموزشی و سمینارها و مجامع فرهنگی، فکری، سیاسی دانشگاهی و نظارت بر آنها و بهره وری هماهنگ از توان موجود نهادهای اسلامی و انقلابی
 • ارزیابی وضعیت کلی اعتقادی، سیاسی و اخلاقی نیروهای دانشگاهی و گزارش آنها به هیئت رئیسه و شورای فرهنگی
 • فراهم آوردن زمینه و ترغیب نیروهای دانشگاهی به حضور در صحنه های مختلف علمی، سیاسی و فرهنگی جامعه
 • تلطیف و سالم سازی روابط عمومی میان استادان، دانشجویان و کارکنان و برنامه ریزی برای استفاده بهتر نیروهای دانشگاهی از امکانات فرهنگی و هنری
 • پیشنهاد برنامه های لازم به شورای فرهنگی و پیگیری وظایف محوله

شرایط احراز

 • دانشنامه دکترا یا فوق لیسانس یا لیسانس و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز و آشنایی به یک زبان خارجی
 • گواهینامه پایان تحصیلات دوره کامل متوسطه یا فوق دیپلم و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز

شرایط احراز مطلوب

 • دانشنامه دکترا یا فوق لیسانس یا لیسانس و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز و آشنایی به یک زبان خارجی

نیازهای آموزشی

 • گذراندن دوره های مدیریت پایه، میانی طبق نظام آموزشی کارکنان دولت، مدیریت آموزشی و دوره هایICDL و یکی از زبان های خارجی در حد مطلوب