مسئول دفتر

معرفی مسئول دفتر معاون فرهنگی و امور دانشجویی

 

تصویر نام و نام خانوادگی شرح وظایف تلفن داخلی تلفن مستقیم فکس
هادی شهرکی
 • پاسخگویی مناسب به تلفن‌های دفتر و مراجعین حضوری
 • هماهنگی و تعیین وقت ملاقات‌های حضوری اشخاص با معاون دانشجوی و مدیران و معاون مدیر
 • تنظیم برنامه ملاقات و جلسات داخلی و خارجی معاون دانشجوی و مدیران و معاون مدیر
 • ارائه نامه‌های وارده جهت ملاحظه معاون دانشجوی و مدیران و معاون مدیر بصورت روزانه
 • ابلاغ دستورات، نامه‌ها و مراسلات به واحدهای ذیربط حسب مورد
 • پیگیری به منظور آماده‌ نمودن و ارسال دستور جلسات
 • پیگیری تلفنی امور محوله با واحد ها ، سازمانها، ادارات، نهادها و موسسات دولتی و ....
 • گزارش موارد مهم روزانه به معاون دانشجوی و مدیران و معاون مدیر
 • انجام اقدامات لازم به منظور تعیین وقت جلسات
 • تهیه پیش نویس مکاتبات و نامه های ضروری
 • جمع آوری و آماده نمودن اطلاعات مورد نیاز معاون دانشجوی و مدیران و معاون مدیر و تهیه گزارشات
 • انجام پیگیری های لازم جهت تایپ نامه های فوری و ضروری مربوطه
 • انجام سایر امور ارجاعی مرتبط با شغل
1212 33372088- 054 33372088- 054