1398/06/13
باز هم افتخار آفرینی دیگر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان:«پویش جمعه های جهادی» دومین ایده برتر در نشست میعاد بسیج دانشجوئی کشور
در نشست مسئولین بسیج دانشجویی منتخب سراسر کشور، ایده ی مشترک بسیج دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی زاهدان سیستان و بلوچستان رتبه دوم را کسب کرد.